Model
Baujahr
KFX 50 KSF 50Baujahr 2003 - 2005KFX50KSF50 KX 60Baujahr 1983 - 2003KX60 KX 65Baujahr 2000 - 2021KX65 AE 80Baujahr 1981 - 1989AE80 AR 80Baujahr 1981 - 1989AR80 KFX 80Baujahr 2003 - 2006KFX80 KX 80Baujahr 1989 - 2000KX80 KX 85Baujahr 2001 - 2013KX85 KX 85 II KX85DBaujahr 2014 - 2021KX85IIKX85D KX 85 KX85CBaujahr 2014 - 2021KX85KX85C KX 100Baujahr 1995 - 2013KX100 KLX 110Baujahr 2002 - 2012KLX110 KLX 110 KLX110CBaujahr 2013 - 2020KLX110KLX110C KLX 110 R KLX110CBaujahr: 2021KLX110RKLX110C BN 125 EliminatorBaujahr 1998 - 2007BN125Eliminator KDX 125Baujahr 1988 - 1999KDX125 KE 125Baujahr 1976 - 1984KE125 KH 125Baujahr 1977 - 1982KH125 KLX 125Baujahr 2010 - 2016KLX125 KLX 125 D-TrackerBaujahr 2010 - 2014KLX125DTracker KLX 125 LBaujahr 2003 - 2006KLX125L KMX 125Baujahr 1986 - 2002KMX125 KX 125Baujahr 1983 - 2008KX125 NINJA 125 BX 125Baujahr 2019 - 2021NINJA125BX125 NINJA 125 BX 125 Special EditionBaujahr 2019 - 2021NINJA125BX125SpecialEdition Z 125 BR 125Baujahr 2019 - 2020Z125BR125 Z 125 BR 125LBaujahr: 2021Z125BR125L KDX 200Baujahr 1984 - 2006KDX200 KMX 200Baujahr 1988 - 1992KMX200 KDX 220 RBaujahr 1997 - 2006KDX220R BJ 250Baujahr 2002 - 2003BJ250 BJ 250 EstrellaBaujahr 1992 - 1999BJ250Estrella BJ 250 Estrella CustomBaujahr 1996 - 2002BJ250EstrellaCustom BJ 250 Estrella RSBaujahr 1999 - 2002BJ250EstrellaRS BJ 250 Estrella RS CustomBaujahr 1996 - 1999BJ250EstrellaRSCustom EL 250Baujahr 1990 - 1999EL250 EX 250 R NinjaBaujahr 2008 - 2012EX250RNinja GPX 250 RBaujahr 1986 - 1995GPX250R KDX 250Baujahr 1981 - 1995KDX250 KFX 250 MojaveBaujahr: 2004KFX250Mojave KL 250Baujahr 1980 - 1985KL250 KLR 250 KL 250Baujahr 1985 - 2005KLR250KL250 KLX 250Baujahr 1982 - 1997KLX250 KLX 250 RBaujahr 1993 - 1999KLX250R KLX 250 SBaujahr 2006 - 2014KLX250S KR 250 KR-1Baujahr: 1989KR250KR1 KR 250 KR-1SBaujahr 1990 - 1991KR250KR1S KSF 250 MojaveBaujahr 1994 - 2003KSF250Mojave KX 250Baujahr 1985 - 2021KX250 KX 250 FBaujahr 2004 - 2017KX250F KX 250 F-E EnduroBaujahr: 2004KX250FEEnduro KX 250 X KX252DBaujahr 2021 - 2022KX250XKX252D Z 250Baujahr 1978 - 1983Z250 ZZR 250Baujahr 1990 - 2003ZZR250 EX 300 NinjaBaujahr 2013 - 2016EX300Ninja EX 300 Ninja ABSBaujahr 2013 - 2017EX300NinjaABS EX 300 Ninja Special EditionBaujahr 2014 - 2016EX300NinjaSpecialEdition EX 300 Ninja Special Edition ABSBaujahr 2014 - 2017EX300NinjaSpecialEditionABS KEF 300 KFX 300Baujahr: 2004KEF300KFX300 KEF 300 Lakota SportBaujahr 1995 - 2003KEF300LakotaSport KLE 300 Versys-XBaujahr 2017 - 2018KLE300VersysX KLE 300 Versys-X ABSBaujahr 2017 - 2020KLE300VersysXABS KLE 300 Versys-X Adventure ABSBaujahr 2019 - 2020KLE300VersysXAdventureABS KLE 300 Versys-X Urban ABSBaujahr 2019 - 2020KLE300VersysXUrbanABS KLE 300C Versys-XBaujahr: 2021KLE300CVersysX KLX 300 RBaujahr 1997 - 2007KLX300R Z 300 ER 300Baujahr 2015 - 2018Z300ER300 Z 300 ER 300 ABSBaujahr 2015 - 2016Z300ER300ABS GPZ 305Baujahr 1983 - 1996GPZ305 EX 400 NinjaBaujahr 2018 - 2019EX400Ninja EX 400 Ninja ABSBaujahr 2020 - 2021EX400NinjaABS EX 400 Ninja Special Edition ABSBaujahr 2018 - 2020EX400NinjaSpecialEditionABS KH 400Baujahr 1976 - 1978KH400 KSF 400 KFX400Baujahr 2003 - 2006KSF400KFX400 S3 400Baujahr 1974 - 1975S3400 Z 400Baujahr 1978 - 1980Z400 Z 400 ER400D ABSBaujahr 2019 - 2021Z400ER400DABS Z 400 KZ400JBaujahr 1980 - 1983Z400KZ400J Z 400 LTDBaujahr: 1977Z400LTD ZR 400 Z400FBaujahr 1983 - 1985ZR400Z400F ZR 400 ZephyrBaujahr 1997 - 2001ZR400Zephyr ZX 400 Z400F2Baujahr 1984 - 1993ZX400Z400F2 ZXR 400Baujahr 1989 - 1999ZXR400 Z 440Baujahr 1980 - 1983Z440 Z 440 LTDBaujahr 1979 - 1984Z440LTD KFX 450 RBaujahr 2008 - 2014KFX450R KLX 450 RBaujahr 2007 - 2011KLX450R KLX 450 R KLX450ABaujahr 2012 - 2021KLX450RKLX450A KX 450 FBaujahr 2006 - 2018KX450F KX 450 KX450JBaujahr 2019 - 2022KX450KX450J KX 450 XC KX450KBaujahr 2021 - 2022KX450XCKX450K EN 500Baujahr 1994 - 2009EN500 ER 5 ER500Baujahr 1997 - 2007ER5ER500 GPZ 500 S EX 500Baujahr 1987 - 2004GPZ500SEX500 H1 500Baujahr: 1973H1500 H1 500 Mach 3Baujahr 1969 - 1972H1500Mach3 H2 500Baujahr: 1974H2500 H3 500Baujahr: 1975H3500 KH 500Baujahr: 1976KH500 KLE 500Baujahr 1991 - 2007KLE500 KLR 500Baujahr: 1990KLR500 KLR 500 KL500Baujahr 1987 - 1989KLR500KL500 KX 500Baujahr 1983 - 2004KX500 VN 500 Vulcan LTDBaujahr: 2002VN500VulcanLTD Z 500Baujahr: 1981Z500 ZZR 500 ZX500Baujahr 1990 - 1992ZZR500ZX500 GPZ 550Baujahr 1981 - 1983GPZ550 Z 550 KZ550Baujahr 1980 - 1982Z550KZ550 Z 550 LTDBaujahr 1980 - 1984Z550LTD ZR 550 ZephyrBaujahr 1990 - 1999ZR550Zephyr GPX 600 R ZX 600Baujahr 1988 - 1997GPX600RZX600 GPZ 600 R ZX 600Baujahr 1985 - 1989GPZ600RZX600 KLR 600Baujahr 1984 - 1995KLR600 ZX 6 RBaujahr 1995 - 2016ZX6R ZX 6 RRBaujahr 2003 - 2007ZX6RR ZZR 600Baujahr 1990 - 2007ZZR600 ZX 6 R ZX636Baujahr 2002 - 2018ZX6RZX636 ZX 6 R ZX636 30th Anniversary EditionBaujahr: 2015ZX6RZX63630thAnniversaryEdition ZX 6 R ZX636 30th Anniversary Edition ABSBaujahr: 2015ZX6RZX63630thAnniversaryEditionABS ZX 6 R ZX636 ABSBaujahr 2013 - 2021ZX6RZX636ABS ZX 6 R ZX636 Special EditionBaujahr 2016 - 2018ZX6RZX636SpecialEdition ZX 6 R ZX636 Special Edition ABSBaujahr 2016 - 2021ZX6RZX636SpecialEditionABS EN 650 Vulcan SBaujahr 2015 - 2021EN650VulcanS EN 650 Vulcan S ABSBaujahr 2015 - 2020EN650VulcanSABS EN 650 Vulcan S Sp‚ciale Edition ABSBaujahr 2017 - 2020EN650VulcanSSp‚cialeEditionABS KLR 650 KL650Baujahr 1987 - 2014KLR650KL650 KLR 650 TengaiBaujahr 1989 - 1992KLR650Tengai KLX 650Baujahr 1993 - 2002KLX650 KLX 650 RBaujahr 1993 - 2001KLX650R NINJA 650 EX650Baujahr 2017 - 2019NINJA650EX650 NINJA 650 EX650 ABSBaujahr 2017 - 2020NINJA650EX650ABS NINJA 650 EX650 Special Edition ABSBaujahr: 2020NINJA650EX650SpecialEditionABS NINJA 650 EX650 Tourer ABSBaujahr: 2020NINJA650EX650TourerABS NINJA 650 EX650MBaujahr: 2021NINJA650EX650M W 650 EJ650Baujahr 1999 - 2006W650EJ650 Z 650 ER650 ABSBaujahr 2017 - 2021Z650ER650ABS Z 650 KZ650Baujahr 1977 - 1983Z650KZ650 Z 650 Performance ER650 ABSBaujahr: 2021Z650PerformanceER650ABS Z 650 SR KZ650Baujahr 1979 - 1980Z650SRKZ650 Z 700Baujahr: 1987Z700 GPX 750 R ZX 750Baujahr 1987 - 1990GPX750RZX750 GPZ 750Baujahr: 1982GPZ750 GPZ 750 RBaujahr 1985 - 1987GPZ750R KH 750 H2 Mach IVBaujahr 1972 - 1975KH750H2MachIV Z 750 KZ750Baujahr 1977 - 1984Z750KZ750 Z 750 RBaujahr 2011 - 2012Z750R Z 750 R Black EditionBaujahr: 2012Z750RBlackEdition Z 750 SBaujahr 2005 - 2007Z750S ZR 7 S ZR 750Baujahr 2001 - 2005ZR7SZR750 ZR 7 ZR 750Baujahr 1999 - 2004ZR7ZR750 ZR 750 ZephyrBaujahr 1991 - 1998ZR750Zephyr ZX 7 R ZX750Baujahr 1996 - 2003ZX7RZX750 ZX 7 RR ZX750Baujahr 1996 - 1999ZX7RRZX750 ZXR 750 RBaujahr 1992 - 1995ZXR750R ZXR 750 ZX750Baujahr 1989 - 1995ZXR750ZX750 VN 800Baujahr 1995 - 2005VN800 VN 800 ClassicBaujahr 1996 - 2006VN800Classic VN 800 DrifterBaujahr 1999 - 2006VN800Drifter W 800 Cafe Racer EJ800CBaujahr 2019 - 2020W800CafeRacerEJ800C W 800 Cafe Style EJ800 Cafe StyleBaujahr: 2011W800CafeStyleEJ800CafeStyle W 800 EJ800ABaujahr 2011 - 2016W800EJ800A W 800 EJ800DBaujahr: 2020W800EJ800D W 800 EJ800EBaujahr: 2021W800EJ800E W 800 SE EJ800ABaujahr 2012 - 2014W800SEEJ800A W 800 Street EJ800BBaujahr 2019 - 2020W800StreetEJ800B W 800 Street EJ800FBaujahr: 2021W800StreetEJ800F Z 800 e ZR800Baujahr: 2014Z800eZR800 Z 800 ZR800Baujahr: 2013Z800ZR800 GPZ 900 RBaujahr 1984 - 1996GPZ900R Z 900Baujahr 1972 - 1977Z900 Z 900 70kW ZR900H ABSBaujahr 2020 - 2021Z90070kWZR900HABS Z 900 RSBaujahr 2018 - 2020Z900RS Z 900 RS ABSBaujahr 2018 - 2020Z900RSABS Z 900 RS Cafe ZR900E ABSBaujahr 2019 - 2020Z900RSCafeZR900EABS Z 900 RS Cafe ZR900L ABSBaujahr: 2021Z900RSCafeZR900LABS Z 900 RS ZR900K ABSBaujahr: 2021Z900RSZR900KABS Z 900 ZR900ABaujahr 2017 - 2019Z900ZR900A Z 900 ZR900B ABSBaujahr 2017 - 2019Z900ZR900BABS Z 900 ZR900D ABSBaujahr 2018 - 2019Z900ZR900DABS Z 900 ZR900F ABSBaujahr 2020 - 2021Z900ZR900FABS ZX 9 R ZX900Baujahr 1994 - 2004ZX9RZX900 H2 1000 SX SE + ZX1000 NinjaBaujahr 2018 - 2020H21000SXSE+ZX1000Ninja H2 1000 SX ZX1000Baujahr 2018 - 2020H21000SXZX1000 H2 1000 ZX1000 NinjaBaujahr 2015 - 2020H21000ZX1000Ninja H2 1000 ZX1000 Ninja CarbonBaujahr 2017 - 2020H21000ZX1000NinjaCarbon KLV 1000 LV1000Baujahr 2004 - 2005KLV1000LV1000 KLZ 1000 VersysBaujahr 2012 - 2020KLZ1000Versys KLZ 1000 Versys S TourerBaujahr: 2021KLZ1000VersysSTourer KLZ 1000 Versys SEBaujahr 2019 - 2021KLZ1000VersysSE KLZ 1000 Versys TourerBaujahr 2019 - 2020KLZ1000VersysTourer Ninja 1000 SX ZX1002KBaujahr 2020 - 2021Ninja1000SXZX1002K Z 1000Baujahr 1981 - 1983Z1000 Z 1000 KZ 1000Baujahr 1977 - 1978Z1000KZ1000 Z 1000 MK2Baujahr 1979 - 1980Z1000MK2 Z 1000 R ZR 1000Baujahr 2017 - 2020Z1000RZR1000 Z 1000 R2Baujahr: 1983Z1000R2 Z 1000 SX ZX1000Baujahr 2011 - 2020Z1000SXZX1000 Z 1000 SX ZX1000 ABSBaujahr 2011 - 2016Z1000SXZX1000ABS Z 1000 SX ZX1000 Special EditionBaujahr: 2020Z1000SXZX1000SpecialEdition Z 1000 SX ZX1000 TourerBaujahr: 2020Z1000SXZX1000Tourer Z 1000 Z1RBaujahr 1978 - 1979Z1000Z1R Z 1000 ZR 1000Baujahr 2003 - 2020Z1000ZR1000 Z 1000 ZR 1000 ABSBaujahr 2007 - 2016Z1000ZR1000ABS Z H2 1000 SE ZR1000LBaujahr: 2021ZH21000SEZR1000L Z H2 1000 ZR1000KBaujahr 2020 - 2021ZH21000ZR1000K ZX 10 R SE ZX 1002 C ABSBaujahr: 2018ZX10RSEZX1002CABS ZX 10 R SE ZX 1002 H ABSBaujahr 2019 - 2020ZX10RSEZX1002HABS ZX 10 R ZX 1000Baujahr 2004 - 2013ZX10RZX1000 ZX 10 R ZX 1000 DBaujahr 2006 - 2007ZX10RZX1000D ZX 10 R ZX 1000 EBaujahr 2008 - 2009ZX10RZX1000E ZX 10 R ZX 1000 S ABSBaujahr 2016 - 2018ZX10RZX1000SABS ZX 10 R ZX 1000 S KRT Replica ABSBaujahr 2016 - 2018ZX10RZX1000SKRTReplicaABS ZX 10 R ZX 1000 S Winter Test Edition ABSBaujahr: 2016ZX10RZX1000SWinterTestEditionABS ZX 10 R ZX 1002 L ABSBaujahr: 2021ZX10RZX1002LABS ZX 10 R ZX1000 KRT EditionBaujahr 2019 - 2020ZX10RZX1000KRTEdition ZX 10 RR ZX 1000 Z ABSBaujahr 2017 - 2018ZX10RRZX1000ZABS ZX 10 RR ZX 1002 G ABSBaujahr: 2019ZX10RRZX1002GABS ZX 10 RR ZX 1002 N ABSBaujahr: 2021ZX10RRZX1002NABS ZX 10 ZX 1000Baujahr 1988 - 1990ZX10ZX1000 GPZ 1100Baujahr 1982 - 1999GPZ1100 GPZ 1100 ABSBaujahr 1996 - 1998GPZ1100ABS Z 1100 Lawson ReplicaBaujahr: 1984Z1100LawsonReplica ZR 1100 ZephyrBaujahr 1992 - 2002ZR1100Zephyr ZRX 1100 ZR 1100Baujahr 1997 - 2000ZRX1100ZR1100 ZZR 1100 ZX 1100Baujahr 1990 - 2001ZZR1100ZX1100 ZRX 1200 R ZR 1200Baujahr 2001 - 2008ZRX1200RZR1200 ZRX 1200 S ZR 1200Baujahr 2001 - 2007ZRX1200SZR1200 ZX 12 RBaujahr 2000 - 2006ZX12R ZZR 1200 ZX1200Baujahr 2002 - 2005ZZR1200ZX1200 ZZR 1400 Performance ABSBaujahr 2016 - 2020ZZR1400PerformanceABS ZZR 1400 ZX 1400Baujahr 2006 - 2008ZZR1400ZX1400 ZZR 1400 ZX 1400 ABSBaujahr 2006 - 2020ZZR1400ZX1400ABS ZZR 1400 ZX 1400 Special Edition ABSBaujahr: 2015ZZR1400ZX1400SpecialEditionABS